• Od 20 lat wspieramy fachowców!

    Niezależnie od tego, czy pracujesz w projektowaniu, wykonawstwie, doradztwie, czy też w połączeniu tych branż, Fachowa.pl dostarczy Ci niezbędnej literatury technicznej i naukowej.

    Sprawdź naszą ofertę!
  • Fachowa.pl to także oprogramowanie!

    Od 20 lat jesteśmy dystrybutorem wiodących programów do kosztorysowania i projektowania

    Sprawdź naszą ofertę!

Budownictwo drewniane.Podręcznik inżyniera

Dostępność: na wyczerpaniu
Cena: 299,00 zł 299.00
ilość egz.
dodaj do przechowalni

Opis

Omówiono zasady obliczeń różnego rodzaju drewnianych elementów konstrukcyjnych, bogato ilustrując je rysunkami. Określono zasady stosowania teorii II rzędu dla drewnianych konstrukcji inżynierskich. Podano sposoby konstruowania wielu różnorodnych elementów oraz połączeń w konstrukcjach drewnianych ilustrując je wieloma przykładami. Autor podaje również wiele uwag praktycznych dotyczących projektowania i realizacji konstrukcji drewnianych. W rozdziale 23 podano przykłady obliczeń, wg DIN 1052, charakterystycznych dla konstrukcji drewnianych elementów i połączeń.
W celu przybliżenia książki polskiemu czytelnikowi dodano do wydania niemieckiego rozdział 24 omawiający podstawowe zasady projektowania elementów konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000 z przykładami obliczeń.
Stosowanie konstrukcji drewnianych w Polsce w okresie po drugiej wojnie światowej zostało zahamowane przez ostre przepisy przeciwpożarowe i zarządzenia o oszczędności drewna. Dopiero w latach 70-tych XX wieku powrócono do konstrukcji drewnianych, budując wytwórnię wielkowymiarowych konstrukcji klejonych warstwowo i kilka wytwórni budynków drewnianych a także szerzej stosując konstrukcje drewniane w budownictwie rolniczym. W latach 90-tych powstała druga wytwórnia konstrukcji drewnianych klejonych i kilka systemowego budownictwa szkieletowego. Stąd aktualnie projektanci konstrukcji coraz szerzej sięgają po ten materiał.

Literatura techniczna dotycząca konstrukcji drewnianych w Polsce jest dość uboga (w przeciwieństwie do literatury dotyczącej konstrukcji żelbetowych lub metalowych). Stąd powstał pomysł przetłumaczenia książki niemieckiej, opracowanej w 1994 roku, gdy nie przyjęto jeszcze norm europejskich. Książka bazuje więc na normie DIN 1052 z kwietnia 1988 roku, która w Niemczech zostanie zastąpiona nową normą opartą na postanowieniach Eurokodu 5 (obecnie powstał projekt E DIN 1052:2000) Mając jednak na uwadze szerokie informacje zamieszczone w książce, zwłaszcza dotyczące stosowanych w praktyce zasad konstruowania elementów i złączy, wydawnictwo postanowiło wydać ją, nie czekając na zmianę normy DIN, tym bardziej, że przez kilka lat po przyjęciu Eurokodu 5 w krajach Unii będą obowiązywały również normy narodowe. W celu przybliżenia książki dla polskiego czytelnika dodano dodatkowy rozdział 24, w którym zawarto podstawowe informacje o zasadach projektowania konstrukcji według PN-B-03150:2000 (opartej na Eurokodzie 5-ENV, 1993) i dokonano przeliczeń przykładów zawartych w rozdz. 23 wg normy polskiej.

Książka w tej wersji może być przydatna zarówno dla studentów wydziałów budownictwa jak i inżynierów, zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem tego typu konstrukcji budowlanych. Po wejściu do stosowania nowej normy DIN, opartej na EN 1995-1-1 (obecnie opracowano prEN 1995-1-1) koniecznym będzie zastosowanie odpowiednich nowych wzorów i danych z tablic i rysunków, natomiast sposoby konstruowania i algorytmy obliczeniowe pozostaną raczej bez zmian. W przedstawionej wersji książka może być również przydatna dla inżynierów współpracujących z firmami niemieckimi.

Podręcznik ten jest przeznaczony dla studentów budownictwa i architektury na politechnikach, uniwersytetach i wyższych szkołach inżynierskich oraz dla inżynierów budownictwa i architektów jako pomoc w ich praktyce zawodowej. Opracowanie zakłada, że czytelnik zapoznał się wcześniej ze „Statyką prętowych konstrukcji nośnych", „Wytrzymałością materiałów" lub „Konstrukcjami nośnymi".
Książka była pierwotnie planowana jako praca wspólna z prof. dr inż. Elmarem Krabbe, wykładowcą w wyższych szkołach inżynierskich w Munster i Recklinghausen, na Ruhr-Universitat w Bochum i RWTH w Akwizgranie, moim, niestety przedwcześnie zmarłym wykładowcą, którego wykłady i prace były drogowskazem dla tego opracowania. Powstała książka oparta jest na własnych wykładach i ćwiczeniach prowadzonych na Ruhr-Universitat w Bochum i Wyższej Szkole Inżynierskiej w Munster.
Bazując na normie DIN 1052, część 1 i 2 (kwiecień 1988 r.) i objaśnieniach do niej przedstawiłem w sposób możliwie zrozumiały i najczęściej prosty istotne zagadnienia budownictwa drewnianego. Rozdziały wstępne wprowadzają wyczerpująco podstawy fizyczne i technologiczne. Część główna książki poświęcona jest obliczeniom i wymiarowaniu konstrukcji nośnych i usztywniających z drewna i materiałów drewnopochodnych. Liczne przykłady obliczeń i wymiarowania konstrukcji pogłębiają zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne i ukazują czytelnikowi na studiach i w praktyce zawodowej zastosowanie przedstawionych reguł obliczeniowych przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji drewnianych.
Zakres podręcznika, który wprowadza podstawy i rozszerza temat, narzucił autorowi ograniczenia w wyborze materiału i jego prezentacji. Toteż takie zagadnienia jak „Domy drewniane - budowa płytowa" (DIN 1052, część 3), „Mosty drewniane" (DIN 1074), „Rusztowania i oszalowania drewniane" oraz „Budowa masztów drewnianych" zostały świadomie pominięte.
Zarys tej książki został ustalony po ukazaniu się normy DIN 1052 (kwiecień 1988 r.), gdy harmonizowanie europejskich norm dotyczących miedzy innymi budownictwa drewnianego nie nabrało jeszcze dzisiejszej dynamiki. Ze względu na przejrzystość i niezbędne rozróżnienie zrezygnowano z choćby częściowego włączenia do książki nowych sposobów wymiarowania według kodów europejskich. Gotowy już Eurokod 5 „Budownictwo drewniane" będzie w niedalekiej przyszłości wprowadzony jako obowiązujący na budowach równolegle z DIN 1052 i innymi normami krajowymi dotyczącymi budownictwa drewnianego. Z tego podręcznika będzie można jednak korzystać jeszcze przez dłuższy czas, do chwili, gdy Eurocod 5 stanie się jedynie obowiązującym. Także potem podręcznik będzie praktyczną pomocą dla studenta, inżyniera i architekta przy obliczeniach statycznych wykonywanych dla konkretnych zastosowań dawniejszymi metodami z użyciem terminologii DIN 1052.
Szczególne podziękowanie składam wydawnictwu B. G. Teubner, dyrektorowi, panu Heinrichowi Kramerowi i jego współpracownikom za nieustanną wzorową współpracę i nadanie książce wspaniałej formy zewnętrznej. Dziękuję także mojemu przyjacielowi prof. dr inż. Wolfgangowi Kringsowi z Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kolonii za krytyczne spojrzenie na niektóre fragmenty tej książki. Szczególnie serdecznie dziękuję mojej rodzinie za tak wiele cierpliwości i wyrozumiałości w czasie, gdy pracowałem nad tą książką.
Drewno należy, obok kamienia i ziemi, do najstarszych materiałów budowlanych używanych przez człowieka. Już w przekazach z czasów starożytnych są wzmianki o dużych budowlach drewnianych, które były wzorem dla późniejszych budowli z kamienia. Mając do dyspozycji wycięte z pnia elementy konstrukcyjne w kształcie prętów z litego drewna o wymiarach, które były (i są) ograniczone, „stary" cieśla i budowniczy wznosił architektonicznie dojrzałe budowle sakralne i użytkowe, mosty i domy o konstrukcji ryglowej wszędzie tam, gdzie drewno było do dyspozycji. Świadczą o tym użytkowane do dziś w wielu kręgach kulturowych drewniane budowle sprzed setek lat, których wzniesienie wymagało dużego doświadczenia w rzemiośle, gruntownej wiedzy technologicznej a także umiejętności artystycznego kształtowania drewna jako specyficznego materiału budowlanego.
W połowie XIX wieku pojawiają się metody obliczeniowe a wraz z nimi inżynieria budownictwa drewnianego. Bazując na wiedzy empirycznej i umiejętnościach cieśli obliczano naprężenia i odkształcenia konstrukcyjnych elementów drewnianych przy założonych z góry obciążeniach. Umożliwiło to wznoszenie stabilnych budowli drewnianych. Wynalezienie nowych, mechanicznych elementów złącznych jak gwoździe, wkładki o specjalnej konstrukcji, kołki, płytki kolczaste, kształtki z blachy stalowej dało budownictwu drewnianemu - po przejściowym osłabieniu na początku XX wieku - nowy istotny impuls. Pojawienie się wodoodpornych klejów na bazie żywic syntetycznych i zastosowanie prostego lecz genialnego sposobu łączenia wzdłużnego za pomocą złączy klinowych umożliwia znacznie szybszy rozwój techniki budowania ze sztucznie wykonanych, klejonych elementów konstrukcyjnych o wymiarach większych niż naturalny produkt wyjściowy. Przykładem mogą być długie elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo dla dużych i bardzo dużych rozpiętości lub płyty o dużych powierzchniach z materiałów drewnopochodnych.
Drewno budowlane ma korzystne właściwości fizyczne i technologiczne, wysoką wytrzymałość, niewielki ciężar własny, dobrze się obrabia a w razie pożaru zachowuje się korzystnie nie wydzielając szkodliwych substancji. Jest w zasadzie odporne na działanie wielu czynników chemicznych i pozostaje w równowadze chemicznej z otoczeniem (w przeciwieństwie do wielu tworzyw sztucznych). Właściwie elementy konstrukcyjne wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych osiągają długą żywotność (przy najczęściej niewielkich nakładach na konserwację w trakcie użytkowania). Dotyczy to zarówno elementów nośnych i usztywniających umieszczonych pod dachem, jak i tych, które są narażone na działanie warunków atmosferycznych. Warunkiem jest właściwy dobór drewna, poprawna konstrukcja pod względem statycznym, odpowiednia obróbka, właściwy transport i montaż.
Drewno jest ważnym surowcem odnawialnym, który, obok wielu innych zastosowań może być używany jako materiał budowlany także w przyszłości, jeśli zostanie zachowana trwała równowaga pomiędzy przyrostem i zużyciem. Jednak tylko w niewielu rejonach świata można mówić o takiej wzorowej równowadze. Obejmująca wielkie powierzchnie rabunkowa gospodarka drewnem, prowadzona obecnie w wielu miejscach na świecie doprowadzi w niedługim czasie do zmian i szkód w środowisku naturalnym, których nie będzie już można naprawić a także do wyczerpania zapasów drewna.
Niezbędna jest zrównoważona gospodarka leśna zapewniająca wystarczającą produkcję drewna a także przekazywanie technologii i techniki budownictwa drewnianego następnym pokoleniom przez dobrze wyszkolonych i doświadczonych fachowców. Przedsiębiorstwa budownictwa drewnianego, skomputeryzowane i wyposażone w zaawansowaną technologię produkcji powinny zapewnić stałą wymianę doświadczeń pomiędzy teorią i praktyką i prowadzić prace badawcze i rozwojowe. Nowe osiągnięcia techniczne powinny znaleźć odbicie w normach tworzonych i rozwijanych w kierunku nowych „filozofii konstruowania" na poziomie europejskim (eurokod). Te wszystkie warunki muszą być spełnione aby budownictwo z drewna mogło obecnie i w przyszłości rozwijać się w całej różnorodności wznoszonych budowli. Przed tą gałęzią budownictwa otwiera się szerokie pole działania ponad granicami państwowymi. Drewno może skutecznie konkurować z innymi materiałami budowlanymi.

Oznaczenia i symbole
Wprowadzenie
1 Materiał budowlany „drewno"
1.1 Budowa drewna
1.2 Anizotropia drewna
1.3 Gęstość drewna
1.4 Szerokość słojów rocznych
1.5 Wilgotność drewna
1.5.1 Oznaczanie wilgotności drewna (metody pomiaru)
1.5.2 Rozkład i zmiany wilgotności drewna
1.5.3 Pęcznienie i skurcz
1.5.4 Parametry pęcznienia i skurczu
1.5.5 Zmiany kształtu drewna wskutek pęcznienia i skurczu
1.5.6 Powstawanie pęknięć wskutek zmian wilgotności powietrza
1.5.7 Bezpieczne głębokości pęknięć schnięcia lub pęknięć skurczowych
1.5.8 Wilgotność w chwili montażu i suszenie drewna
1.6 Rozszerzalność cieplna, przewodnictwo cieplne i dyfuzja pary wodnej w drewnie
1.7 Trwałość i odporność na działanie chemikaliów
1.8 Sprężystość drewna
1.8.1 Zasady sprężystości (anizotropia, anizotropia rombowa, izotropia)
1.8.2 Moduły sprężystości, sprężystości poprzecznej i odkształcenia postaciowego przy skręcaniu dla drewna
1.9 Pełzanie drewna
1.10 Wytrzymałość drewna
1.10.1 Wpływ kąta a pomiędzy kierunkiem działania siły a kierunkiem włókien na wytrzymałość
1.10.2 Wpływ wilgotności, sękatości i gęstości drewna na wytrzymałość
1.10.3 Wpływ czasu trwania obciążenia na wytrzymałość (wytrzymałość trwała)
1.10.4 Wpływ temperatury drewna i wielkości próbek na wytrzymałość
1.10.5 Ustalanie naprężeń dopuszczalnych, bezpieczeństwo
1.10.6 Długość zerwania
2 Materiały drewnopochodne2.1 Budowa i wytwarzanie materiałów drewnopochodnych
2.2 Anizotropia materiałów drewnopochodnych
2.3 Gęstość materiałów drewnopochodnych
2.4 Pęcznienie i skurcz, rozszerzalność cieplna, przewodność cieplna i przenikanie pary wodnej materiałów drewnopochodnych
2.5 Sprężystość materiałów drewnopochodnych
2.6 Pełzanie materiałów drewnopochodnych
2.7 Wytrzymałość materiałów drewnopochodnych
2.8 Klasy, zakres zastosowania i typy płyt z materiałów drewnopochodnych
3 Drewno budowlane3.1 Drewno lite (VH)
3.2 Właściwości i klasyfikacja (klasy jakości) tarcicy z drewna iglastego
3.3 Drewno klejone warstwowo (BSH)
3.4 Dźwigary o ściankach pełnych i przekroju dwuteowym lub skrzynkowym
4 Charakterystyka drewna i materiałów drewnopochodnych w czasie spalania 4.1 Klasy palności (zapalności) drewna i materiałów drewnopochodnych
4.2 Klasy odporności ogniowej elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych
4.3 Elementy budowlane klas odporności ogniowej F30-B i F60-B
5 Ochrona drewna przed korozją biologiczną5.1 Ochrona drewna metodami budowlanymi (konstrukcyjnie)
5.2 Chemiczna ochrona drewna
5.3 Działania powierzchniowe
5.4 Środki zwalczania
6 Połączenia klejone6.1 Wykonywanie połączeń klejonych w budownictwie drewnianym
6.2 Złącza ukośne
6.3 Złącza klinowe
7 Połączenia mechaniczne7.1 Rozmieszczenie łączników mechanicznych
7.2 Dopuszczalne podwyższenie i wymagane obniżenie nośności dopuszczalnych łączników mechanicznych
7.3 Połączenia na wkładki
7.3.1 Wkładki prostokątne (klocki)
7.3.2 Pierścienie (wkładki o specjalnej budowie)
7.3.3 Połączenia na pierścienie w przekroju czołowym elementu z drewna klejonego warstwowo
7.4 Połączenia na sworznie, śruby i śruby pasowane
7.5 Połączenia na gwoździe
7.5.1 Obciążenie prostopadłe do osi podłużnej gwoździa („na ścinanie")
7.5.2 Nośność gwoździa na wyciąganie
7.5.3 Obciążenie złożone gwoździ
7.6 Połączenia na gwoździe elementów z drewna z elementami stalowymi i blachami stalowymi
7.7 Połączenia na płytki kolczaste
7.8 Połączenia na wkręty do drewna
7.9 Połączenia na zszywki
7.10 Połączenia na klamry ciesielskie
7.11 Złącza na wręby
7.12 Wklejane pręty gwintowane
7.13 Sprawdzanie rozciągania prostopadłego do włókien (poprzecznego) w połączeniach
7.14 Wartości przesunięć w połączeniach na łączniki mechaniczne do obliczeń ugięć
7.15 Współdziałanie różnych łączników
7.16 Ochrona antykorozyjna łączników mechanicznych
8 Naprężenia dopuszczalne oraz charakterystyki materiałowe dla drewna litego, klejonego warstwowo i materiałów drewnopochodnych8.1 Naprężenia dopuszczalne
8.1.1 Naprężenia dopuszczalne dla drewna litego i klejonego warstwowo
8.1.2 Naprężenia dopuszczalne dla materiałów drewnopochodnych
8.1.3 Dopuszczalne naprężenia dla stali i aluminium
8.2 Charakterystyki materiałowe dla drewna litego, klejonego warstwowo oraz materiałów drewnopochodnych
8.2.1 Moduł sprężystości, odkształcenia postaciowego oraz sprężystości przy skręcaniu dla drewna litego oraz klejonego warstwowo
8.2.2 Moduł sprężystości oraz moduł odkształcenia postaciowego (sprężystości poprzecznej) materiałów drewnopochodnych
8.2.3 Wielkości pęcznienia i skurczu, wilgotność równowagowa
8.2.4 Współczynniki pełzania
8.2.5 Zmiany temperaturowe w konstrukcjach drewnianych
9 Ogólne zasady obliczeń9.1 Obciążenia i kombinacje obciążeń
9.2 Ustalanie wartości obciążeń budowli drewnianych (obciążenie stałe)
9.3 Ustalanie obciążeń dla połaci dachowych
9.4 Sprawdzanie elementów dachu na odrywanie przy obciążeniach krawędziowych ssaniem wiatru
9.5 Najmniej

 

Rok wydania: 2004

Wydawnictwo: PWT

Rodzaj okładki: Twarda

Wymiar: 15x25cm

Waga: 1.54 kg

Opinie o produkcie (0)

Zapisz się do Newslettera
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl