CSRB1 1/2023 - scalone roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, ziemne, drogowe, metalowe i melioracyjne - pdf

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Darmowa dostawa od: 500zł
Cena: 72,00 zł 72.00
Cena netto: 66,67 zł
ilość szt.
Zyskujesz 72 pkt [?]
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Wydawca: ORGBUD
Kod produktu: 3214921 1/23_pdf

Opis

CSRB cz.1 - Ceny Scalonych Robót Budowlanych i instalacyjnych. Zeszyt 1 - roboty budowlane.

 Format PDF

Niniejsze wydawnictwo zawiera ceny robót budowlanych skalkulowane w oparciu o katalogi kosztorysowych norm nakładów rzeczowych - KNNR, a więc w stopniu scalenia wyższym, niż w tradycyjnych katalogach nakładów rzeczowych - KNR.
Katalogi KNNR, składające się na dawniejszy Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra R.R. i B. z 20 września 2000 r., mimo utraty swego urzędowego charakteru, wykorzystywane są nadal w kalkulacji inwestorskiej, jak również ofertowej z uwagi na przyjętą agregację robót. Stosowane są też przy sporządzaniu przedmiarów do kosztorysów inwestorskich oraz wywodzących się z nich formularzy ofertowych, kierowanych do firm wykonawczych zainteresowanych w uzyskaniu zamówienia czy to w drodze przetargu, czy też w innym, odpowiednio do charakteru przedsięwzięcia, dobranym trybie. Nie oznacza to wcale, że wykonawcy muszą korzystać z tych normatywów przy kalkulacji cenowej robót. Dysponują oni obecnie znaczną swobodą w doborze sposobów i podstaw opracowania kosztorysów ofertowych. Mogą więc w swych działaniach korzystać na równych prawach z bazy KNNR oraz/lub KNR, z własnych lub publikowanych informacji o cenach czynników produkcji, czy też z informacji o cenach robót - w przypadku stosowania kalkulacji uproszczonej. Ważne jednak, by poprzez stosowne wypełnienie formularzy ofertowych, potrafili sprostać wymaganiom inwestorów, co do postaci składanych ofert.

W samych kosztorysach inwestorskich na obszarze zamówień publicznych, KNNR wykorzystywane są do kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych robót ujmowanych w tych kosztorysach.
Z kolei ceny robót, oparte na wspomnianych katalogach, a publikowane w niniejszym wydawnictwie, w warunkach zaistniałych po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 "w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego...", mogą stanowić bezpośrednią podstawę wyceny robót w kosztorysach inwestorskich.
Ceny te staną się też pomocą dla wykonawców, przywykłych od lat do posługiwania się głównie bazą KNR, w coraz to mniejszym stopniu stosowaną w kosztorysach inwestorskich z uwagi na niski poziom scalenia robót w tych katalogach.

Niniejsze wydawnictwo zastąpiło informatory wydawane wcześniej pod wspólną nazwą "Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych - CSROf". Nowo ustanowione przepisy poszerzyły obszar jego zastosowań o kosztorysowanie inwestorskie w strefie zamówień publicznych, co zadecydowało o zmianie poprzedniego tytułu na "Ceny scalonych robót budowlanych i instalacyjnych - CSRB".

Wydawnictwo to, jak poprzednie dzieli się na 3 zeszyty w następującym układzie:

 1. roboty ziemne, budowlane inwestycyjne i remontowe, drogowe, metalowe i melioracyjne
 2. roboty instalacyjne inwestycyjne i remontowe oraz roboty z zakresu urządzeń zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
 3. roboty elektryczne inwestycyjne i remontowe.

Ceny zamieszczone w informatorach odnoszą się do jednostek robót przyjętych we wspomnianych wyżej KNNR-ach, natomiast opisy zawierają rozwinięcia zawartych w nim pozycji "katalogowych" ze szczegółowością właściwą dla kosztorysów inwestorskich. Ceny te zostały obliczone przy wykorzystaniu stosowanych przez wykonawców formuł kalkulacji, nakładów rzeczowych z KNNR-ów, oraz średnich stawek, cen i narzutów z kosztorysów ofertowych, stanowiących podstawę dla zawieranych umów. Założenia te nadają tak ustalonym cenom robót charakter średnich cen rynkowych.

"Ceny scalonych robót budowlanych i instalacyjnych" służyć mają:

 • inwestorom dysponującym środkami publicznymi, jak również inwestorom spoza tego obszaru, za podstawę opracowania kosztorysów inwestorskich metodą kalkulacji uproszczonej, opracowania przedmiarów robót, przygotowania formularzy ofertowych, oceny ofert wykonawców oraz uzgadniania cen
 • jednostkom projektowania, za podstawę sporządzania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadań finansowanych ze środków publicznych lub własnych inwestorów, jak również za podstawę analizy kosztowych skutków przyjęcia określonych rozwiązań projektowych
 • wykonawcom robót, za podstawę lub pomoc przy opracowaniu kosztorysów ofertowych - zależnie od obranej metody i podstaw kalkulacji, a także za podstawę opracowania przejrzystych cenników dla zakresu wykonywanych robót
 • rzeczoznawcom, za podstawę wyceny robót i obiektów budowlanych, oszacowania szkód i in.
 • innym jednostkom, za alternatywną w stosunku do pozostałych pozycji Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa (ICR, ICAR) podstawę szacowania kosztów robót budowlanych, dla różnych zastosowań.

Zeszyt niniejszy zawiera ceny robót budowlanych inwestycyjnych i remontowych w układzie i stopniu scalenia wg katalogów: KNNR nr 1, 2, 3, 6, 7, 10.

CSRB 1 – Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych – roboty budowlane – SPIS ZAWARTOŚCI

KNNR 1 Roboty ziemne

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne zmechanizowane
 • Ręczne roboty ziemne
 • Roboty o charakterze branżowym
 • Roboty wykończeniowe i towarzyszące
 • Odwodnienie wykopów

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

 • Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne
 • Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
 • Konstrukcje murowe
 • Konstrukcje drewniane dachowe
 • Pokrycia dachowe
 • Izolacje
 • Ścianki działowe z cegieł budowlanych, betonu komórkowego oraz kształtek szklanych
 • Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych
 • Tynki cienkowarstwowe – wewnętrzne
 • Tynki i okładziny zewnętrzne
 • Stolarka budowlana
 • Podłogi i posadzki
 • Roboty kowalsko-ślusarskie
 • Malowanie
 • Rusztowania
 • Ogrodzenia
 • Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
 • Docieplenie oraz osłony ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych

KNNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane

 • Roboty ziemne
 • Roboty fundamentowe
 • Remont konstrukcji ścian z cegły
 • Remont konstrukcji stropów i schodów
 • Remont konstrukcji i pokrycia dachu
 • Tynki, okładziny, malowanie ścian
 • Stolarka, roboty ślusarsko-kowalskie
 • Remont posadzek i wykładzin
 • Roboty zduńskie
 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych

KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach

 • Podbudowy
 • Nawierzchnie nieulepszone
 • Nawierzchnie ulepszone
 • Krawężniki
 • Chodniki
 • Urządzenia odwadniające
 • Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające
 • Roboty rozbiórkowe
 • Utrwalenie i regeneracja nawierzchni
 • Remonty cząstkowe nawierzchni
 • Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • Roboty naprawczo-konserwacyjne

KNNR 7 Konstrukcje metalowe

 • Konstrukcje stalowe hal i budynków szkieletowych
 • Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach
 • Konstrukcje stalowe estakad, składowisk, galerii transportowych, wież reflektorowych, kominów stalowych i zbiorników
 • Konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznych
 • Konstrukcje aluminiowe i wyposażenie wnętrz
 • Lekka metalowa obudowa ścian i dachów hal, budynków i budowli
 • Elementy z tworzyw sztucznych i włókien mineralnych
 • Szklenie
 • Malowanie konstrukcji

KNNR 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

 • Drenowanie
 • Konstrukcje betonowe i żelbetowe
 • Konstrukcje drewniane
 • Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki
 • Deszczownie
 • Przepusty rurowe monolityczne
 • Zastawki monolityczne
 • Budowle na sieci drenarskiej
 • Montaż konstrukcji i mechanizmów budowli wodno-melioracyjnych

Produkty elektroniczne nie podlegają zwrotom.  przy składaniu zamówienia prosimy o zaznaczenie "odbiór osobisty" w zakładce informacji o wysyłce

Produkty powiązane

Zapisz się do Newslettera
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl