d 2 2022.jpg
  • nowość

Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 89,99 zł 89.99
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 5
Kod produktu: 43061

Opis

Autor: Radosław Lenartowicz
Nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Numer w serii: D2/2022
Rok wydania: 2022
Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej
Opis fizyczny: 365 s.
ISBN: 978-83-249-8629-3

Opracowanie zawiera warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym i piorunochronnym w budynkach użyteczności publicznej są bardzo różnorodne. Związane jest to z charakterem występujących w budynkach instalacji elektrycznych, a przede wszystkim z: rodzajem użyteczności spełnianej przez budynek, zastosowaną w budynku klasą pewności zasilania w energię elektryczną, zakresem mocy i rodzajem zainstalowanych odbiorników oraz warunkami środowiskowymi, w jakich są zainstalowane. Do budynków użyteczności publicznej zaliczamy: biura, hotele, domy akademickie, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, różnego rodzaju i wielkości obiekty handlowe. Przedstawione w niniejszym opracowaniu wymagania dotyczą w szczególności wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV. Z uwagi na to, że część instalacji elektrycznych zasilających budynki użyteczności publicznej (np. duże zakłady usługowe, galerie handlowe) wymaga zastosowania napięć wyższych niż 1 kV, niezbędne było określenie wymagań także dla tych instalacji zasilających oraz zastosowanych urządzeń elektrycznych. Praca swoim zakresem obejmuje wymagania dotyczące: dokumentacji niezbędnej do wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, podstawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu tych instalacji, wykonania instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, technologii montażu ww. instalacji oraz ich odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a także zakresu badań i sprawdzeń odbiorczych stosowanych przy odbiorach prac wykonanych w części oraz końcowych.

 

Spis treści
Przedmowa ..................................................................................................................... 7
1. Wstęp ........................................................................................................................... 9
1.1. Przedmiot i zakres opracowania ........................................................................... 9
1.2. Terminy i definicje ............................................................................................. 11
1.3. Oznaczenia i skróty ............................................................................................ 25
1.4. Uczestnicy procesu budowlanego ...................................................................... 27
1.5. Wymagania BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych ................................ 29
2. Dokumentacja techniczna .......................................................................................... 32
3. Materiały i wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych budynków .................. 33
3.1. Wymagania formalne ......................................................................................... 33
3.2. Wymagania techniczne....................................................................................... 36
3.3. Zalecane wymagania w zakresie reakcji na ogień elementów instalacji elektrycznych kabli i przewodów....................................................................... 49
4. Wykonanie instalacji elektrycznej. Wymagania ogólne ............................................ 57
5. Urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej w energię elektryczną ........ 62
5.1. Wymagania ogólne dotyczące zasilania budynków ........................................... 62
5.2. Wymagania ogólne dotyczące urządzeń zasilających ........................................ 63
5.3. Rezerwowanie zasilania ..................................................................................... 66
5.4. Budynki zasilane napięciem do 1 kV ................................................................. 67
5.5. Budynki zasilane napięciem powyżej 1 kV ........................................................ 69
5.6. Wymagania dotyczące lokalizacji urządzeń zasilających .................................. 71
5.7. Wymagania dotyczące konstrukcji urządzeń zasilających ................................. 73
5.8. Urządzenia rozdzielcze ....................................................................................... 73
5.9. Przygotowanie budowlane pomieszczeń do instalacji rozdzielnic ..................... 77
5.10. Ustawienie i zamocowanie rozdzielnic prefabrykowanych .............................. 80
5.11. Montaż uzupełniający rozdzielnic średnionapięciowych ................................. 80
5.12. Stacja usytuowana na zewnątrz budynku użyteczności publicznej w oddzielnym prefabrykowanym budynku (stacja wolno stojąca) .................. 81
5.13. Uziemienie stacji .............................................................................................. 83
5.14. Podział urządzeń na części transportowe ......................................................... 84
5.15. Ochrona urządzeń zasilających przed działaniem łuku elektrycznego ................. 85
5.16. Instalacje elektryczne zasilające aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę oraz urządzenia regulacji instalacji i urządzeń sanitarnych (AKPIA) ........................................................................................ 85
6. Instalacje odbiorcze ................................................................................................... 92
6.1. Wymagania ogólne ............................................................................................. 92
6.2. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych .............................................. 93
6.3. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych, wilgotnych i mokrych (bardzo wilgotnych) ....................................................... 93
6.4. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach z wyziewami żrącymi ........................ 95
6.5. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach gorących ............................................ 96
6.6. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem pożarowym ......................................................................................................... 96
6.7. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem wybuchowym ..................................................................................................... 98
6.8. Wymagania dla instalacji oświetleniowych w różnych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej.................................................................... 98
6.9. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem narażeń (uszkodzeń) mechanicznych ............................................................... 103
6.10. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach z urządzeniami przetwarzania danych (serwerownie) .................................................................................... 104
6.11. Instalacje odbiorcze na klatkach schodowych i korytarzach .......................... 112
6.12. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach kondygnacji podziemnych ............. 113
6.13. Instalacje elektryczne na zewnątrz pomieszczeń ............................................ 114
6.14. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach medycznych ................................ 115
7. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych budynku ........................... 126
7.1. Instalacje ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym ............................ 126
7.2. Wymagania dotyczące układów sieci i elementów instalacyjnych .................. 150
7.3. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym ....................................................................................... 167
7.4. Urządzenia i instalacje ochrony przed skutkami prądów przetężeniowych ..... 175
7.5. Instalacje ochrony przed skutkami oddziaływania cieplnego ........................... 180
7.6. Instalacje elektryczne funkcjonujące w warunkach pożaru .............................. 183
7.7. Instalacje ochrony przed skutkami obniżenia napięcia .................................... 186
7.8. Instalacje ochrony przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia 187
8. Montaż instalacji elektrycznych według różnych systemów wykonania ................. 192
8.1. Wymagania ogólne ........................................................................................... 192
8.2. Trasowanie ....................................................................................................... 195
8.3. Instalacje wykonywane przewodami szynowymi ............................................ 196
8.4. Instalacje elektryczne w korytkach i na drabinkach kablowych oraz na uchwytach, wspornikach i wieszakach ............................................................ 197
8.5. Instalacje w rurach instalacyjnych z tworzyw sztucznych ............................... 199
8.6. Instalacje elektryczne w kanałach (listwach) naściennych ............................... 200
8.7. Instalacje elektryczne w kanałach podłogowych .............................................. 202
8.8. Instalacje pod tynkiem – instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych (osłonowych) ................................... 204
8.9. Instalacje w tynku ............................................................................................. 205
8.10. Instalacje zatapiane – instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych zatapianych w ścianach i stropach budynku monolitycznego ............................................................................................... 206
8.11. Montaż elementów instalacji elektrycznych ................................................... 207
9. Budynkowa instalacja telekomunikacyjna ............................................................... 217
9.1. Wymagania ogólne ........................................................................................... 217
9.2. Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna .................................................... 218
9.3. Podstawowe elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej .................. 221
9.4. Wymagania szczegółowe dla podstawowych elementów budynkowej instalacji telekomunikacyjnej ........................................................................... 221
9.5. Wymagania szczegółowe dla instalacji telekomunikacyjnych ......................... 231
9.6. Wymagania instalacyjne................................................................................... 233
9.7. Wymagania dotyczące sieci i urządzeń komputerowych ................................. 241
9.8. Instalacje telefonii lokalnej stacjonarnej .......................................................... 245
9.9. Instalacje radiowo-telewizyjne ......................................................................... 259
10. Wykonanie instalacji piorunochronnej budynku ................................................... 264
10.1. Wymagania ogólne ......................................................................................... 264
10.2. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej zewnętrznej (zewnętrzny LPS)........................................................................................... 266
10.3. Układy uziomów w warunkach ogólnych ...................................................... 273
10.4. Wewnętrzny LPS ............................................................................................ 280
10.5. Wykonywanie prac montażowych przy łączeniu naturalnych części instalacji piorunochronnej z innymi metalowymi częściami ......................... 287
10.6. Montaż sztucznych zwodów na obiekcie ....................................................... 287
10.7. Zasady montażu elementów instalacji piorunochronnej ................................. 293
11. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku ............................................................. 296
11.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych w budynku ............................................................... 296
11.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej ...................................... 296
11.3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych ................................................... 300
11.4. Warunki odbioru instalacji urządzeń zasilających ......................................... 306
11.5. Warunki odbioru pozostałych instalacji i urządzeń elektrycznych ................. 310
11.6. Odbiór instalacji piorunochronnej budynku ................................................... 310
11.7. Odbiór instalacji telekomunikacyjnych .......................................................... 312
11.8. Warunki przekazania instalacji elektrycznej i piorunochronnej do eksploatacji ............................................................................................... 316
Bibliografia ................................................................................................................. 318
Załącznik 1. Dokumentacja ......................................................................................... 327
Załącznik 2. Wzór protokołu odbioru końcowego instalacji elektrycznej w budynku (obiekcie budowlanym) ........................................................ 332
Załącznik 3. Wzór protokołu badań odbiorczych instalacji elektrycznej .................... 334
Załącznik 4. Protokół badań urządzenia piorunochronnego ........................................ 344
Załącznik 5. Metryka urządzenia piorunochronnego ................................................... 345
Załącznik 6. Druki stosowane na budowie .................................................................. 347
Załącznik 7. Stanowisko inwestora .............................................................................. 348
Załącznik 8. Protokół odbioru końcowego instalacji telekomunikacyjnej w budynku (obiekcie budowlanym) ........................................................ 349
Załącznik 9. Budowa i instalacja stacji ładowania (ładowarek) do samochodów elektrycznych dla zewnętrznych stanowisk postojowych na parkingach i wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej (garażach wielostanowiskowych) ............................................................................ 351

 

 

Zapisz się do Newslettera
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl