Podstawy katastru

Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 39,00 zł 39.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Podstawy katastru

autor: R. Hycner

wyd.: AGH 2004 r.

str.:293

oprawa: miękka

Spis treści
Wstęp
CZĘŚĆ I
PODSTAWY PRAWNE, TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE KATASTRU W
POLSCE 13
1. Aspekt historyczny katastru w świecie i w Polsce 15
1.1. Austriacki system katastru podatku gruntowego i ksiąg gruntowych 17
1.1.1. Kataster podatku gruntowego 17
1.1.2. Kataster prawny-księgi gruntowe 21
1.2. Pruski i niemiecki system katastru podatku gruntowego i budynkowego oraz ksiąg
wieczystych 24
1.2.1. Kataster podatku gruntowego 24
1.2.2. Kataster prawny-księgi gruntowe 29
2. Ewidencja gruntów i budynków w Polsce jako kataster 31
2.1. Podstawy prawne ewidencji gruntów i budynków 32
2.2. Podstawowe definicje i określenia związane z ewidencją gruntów i budynków 34
2.2.1. Definicje ewidencji gruntów i budynków 34
2.2.2. Definicje i skróty określeń o charakterze prawnym 36
2.2.3. Definicje i skróty określeń o charakterze technologicznym i organizacyjnym 39
2.3. Cel, zakres i zadania ewidencji gruntów i budynków 41
2.4. Zasady formalne ewidencji gruntów i budynków 45
2.5. Rodzaj i charakter danych ewidencji
gruntów i budynków 46
3. Obiekty ewidencji gruntów i budynków i ich atrybuty 48
3.1. Hierarchiczna struktura ewidencji gruntów i budynków 48
3.2. Działka ewidencyjna jako podstawa gromadzenia danych ewidencyjnych 51
3.2.1. Atrybuty przestrzenne działki 57
3.2.2. Struktura przestrzenna powierzchniowych obiektów ewidencyjnych 63
3.2.3. Atrybuty opisowe działki 65
3.2.4. Działka ewidencyjna a nieruchomość gruntowa 74
3.3. Budynki i ich atrybuty 77
3.4. Lokale i ich atrybuty 80
3.5. Topologia obiektów ewidencyjnych 82
4. Podmioty ewidencji gruntów i budynków 85

4.1. Właściciel 87
4.2. Władający 87
5. Pozyskiwanie danych ewidencji gruntów i budynków 90
5.1. Pozyskiwanie danych o obiektach ewidencji gruntów i budynków 90
5.1.1. Pozyskiwanie danych przestrzennych 90
5.1.1.1. Pozyskiwanie danych przestrzennych dotyczących działki 91
5.1.1.2. Pozyskiwanie danych przestrzennych dotyczących budynku 94
5.1.1.3. Pozyskiwanie danych przestrzennych dotyczących lokalu 95
5.1.2. Pozyskiwanie danych opisowych 95
5.2. Pozyskiwanie danych o podmiotach ewidencji gruntów i budynków 98
6. Dokumentacja ewidencji gruntów i budynków 99
6.1. Dokumentacja ewidencyjna według aktualnych przepisów 99
6.2. Dokumentacja ewidencyjna według uchylonych przepisów 107
7. ZałoŜenie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków 114
7.1. Podstawowe zasady zakładania ewidencji gruntów i budynków 115
7.1.1. Wszczęcie postępowania ewidencyjnego 115
7.1.2. Czynności wstępne załoŜenia ewidencji gruntów i budynków 116
7.1.3. Czynności ustalenia granic obiektów powierzchniowych oraz stanu posiadania obiektów
ewidencyjnych 117
7.1.3.1. Ustalenie granic jednostek podziału administracyjnego i ewidencyjnego 117
7.1.3.2. Ustalenie stanu posiadania działek 120
7.1.4. Pozyskanie danych przestrzennych i opisowych ewidencji gruntów i budynków 122
7. l 4. l. Pozyskanie danych przestrzennych obiektów ewidencyjnych 122
7.1.4.2. Pozyskanie danych opisowych obiektów ewidencyjnych 123
7.1.5. Podstawowe zasady opracowania mapy ewidencyjnej 123
7. l 6. Zasady rozliczenia powierzchni obiektów ewidencyjnych tworzących strukturę
powierzchniową 124
7.1.7. Sporządzenie rejestrów 127
7. l 8. Opracowanie i udostępnienie projektu operatu opisowo-kartograficznego 130
7.1.9. Decyzja o załoŜeniu ewidencji gruntów i budynków 132
7.2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 132
7.2.1. Cel i zakres modernizacji ewidencji gruntów i budynków 134
7.2.2. Podstawowe zasady modernizacji ewidencji gruntów i budynków 135
8. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków 137
8.1. Organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków i ich zadania 137
8.2. Podstawowe zasady aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków 139
8.2.1. Zakres i tryb postępowania przy wprowadzaniu zmian w ewidencji gruntów i budynków
141
8.2.1.1. Rodzaje zmian w EGiB 141
8.2.1.2. Postępowanie przy wprowadzaniu zmian w EGiB 145
8.2.1.3. Tryb i zakres postępowania przy wprowadzaniu zmian w EGiB 146
8.2.1.4. Dokonywanie zmian w operacie ewidencyjnym 147
8.2.1.5. Zgłaszanie zmian w EGiB 149
8.2.2. Podstawowe procesy geodezyjno-prawne zmieniające informację o terenie w ewidencji
gruntów i budynków 149
8.2.2.1. Rozgraniczenie nieruchomości 150
8.2.2.2. Podział nieruchomości 152

8.2.2.3. Scalenie i podział nieruchomości 153
8.2.2.4. Wywłaszczenie nieruchomości 155
8.2.3. Obsługa stron ewidencji gruntów i budynków oraz inne czynności administracyjne organu
prowadzącego 156
8.2.3.1. Czynności obsługi stron 156
8.2.3.2. Zakres i treść podstawowych dokumentów wydawanych stronom 157
8.2.3.3. Weryfikacja danych ewidencyjnych 158
8.2.3.4. Wymiana danych ewidencyjnych 161
8.2.4. Opłaty za czynności przy korzystaniu z zasobu ewidencji gruntów i budynków 161
8.2.5. Sporządzanie zestawień zbiorczych 162
8.2.6. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenach zamkniętych 164
9. Aspekt prawny rejestracji informacji o terenie 168
9.1. Rejestracja informacji o charakterze prawnym w ewidencji gruntów i budynków 168
9.2. Księgi wieczyste jako podstawowy rejestr prawny dotyczący nieruchomości 170
9.2.1. Definicja i cel ksiąg wieczystych 170
9.2.2. Zakres i treść ksiąg wieczystych 171
9.2.3. Prowadzenie ksiąg wieczystych 173
9.2.4. Podstawy prawne funkcjonowania ksiąg wieczystych 174
9.2.5. Zasady materialno-prawne ksiąg wieczystych 175
9.2.6. Obsługa stron i zasady korzystania z ksiąg wieczystych 177
9.2.7. Przewidywane zmiany w funkcjonowaniu systemu ksiąg wieczystych w Polsce 177
9.3. Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków 178
10. Analiza porównawcza obecnych i poprzednich przepisów z zakresu ewidencji gruntów i
budynków 183
10.1. Analiza struktury ewidencji 193
10.2. Analiza danych ewidencyjnych 194
11. Wybrane przepisy prawne w aspekcie ich związków z ewidencją gruntów i budynków 197
11.1. Ustawa-prawo geodezyjne i kartograficzne 197
11.2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 197
11.3. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 198
11.4. Ustawa o lasach 198
11.5. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów 198
11.6. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 199
11.7. Ustawa - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o
pracownikach samorządowych 199
11.8. Ustawa-prawo wodne 199
11.9. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 200
11.10. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 200
11.11. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 201
11.12. Ustawa-prawo budowlane 201
11.13. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 202
11.14. Ustawa o autostradach płatnych 202
11.15. Ustawa o własności lokali 203
11.16. Ustawa o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej
w systemie informatycznym 203
12. Kataster nieruchomości jako przykład współczesnych tendencji w dziedzinie katastru 204
12.1. Problemy katastru nieruchomości wybranych krajów europejskich 205

12.1.1. Podstawowe definicje katastru i obiekty katastru, jednostka katastralna zbierania danych
206
12.1.2. Ujawniane podmioty w katastrze 207
12.1.3. Rodzaje granic w katastrze i ich ustalanie 208
12.1.4. Skład operatu katastralnego 210
12.1.5. Prowadzenie katastru i obsługa stron 212
12.1.6. Obowiązki właścicieli i innych uprawnionych 213
12.1.7. Odnowienie i modernizacja operatu katastralnego 216
12.1.8. Charakter danych katastralnych (zasada wiarygodności) 217
12.1.9. Powszechność katastru 218
12.1.10. Dostępność danych katastralnych 219
12.1.11. Rejestracja i zgłaszanie zmian w katastrze 220
12.1.12. Zastosowanie metod fotogrametrycznych do zakładania katastru 222
12.1.13. Połączenie katastru z rejestrem prawnym 222
12.2. „Kataster 2014" 224
12.2.1. Uwagi wstępne 225
12.2.2. Analiza istniejących systemów katastralnych 225
12.2.3. Planowane i realizowane reformy oraz kierunki rozwoju systemów katastralnych 227
12.2.4. Wizja przyszłego systemu katastralnego („Kataster 2014") 228
12.2.5. Uzasadnienie dla wprowadzenia „Katastru 2014" 229
12.2.6. Rola geodetów w „Katastrze 2014" 230
12.2.7. Podsumowanie i wnioski dotyczące „Katastru 2014" 230
12.3. Podstawowe załoŜenia funkcjonowania katastru nieruchomości w Polsce 231
12.3.1. Definicja nieruchomości 232
12.3.2. Rodzaje nieruchomości 232
12.3.3. Granice nieruchomości gruntowej 233
12.3.4. Wybrane problemy integracji róŜnych źródeł informacji o nieruchomościach 234
12.3.5. Kataster nieruchomości w Polsce 235
13.Zakończenie 239
CZĘŚĆ II
WYBRANE PROBLEMY KATASTRU
W 100 PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 241
Literatura 283

Opinie o produkcie (0)

Zapisz się do Newslettera
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl